Zapraszamy do zapoznania się z ofertą projektów szkoleniowych:

Kadry hotelarstwa i gastronomii oraz Przypływ umiejętności w turystyce

Celem projektów jest uzyskanie przez uczestników uznawanych w Polsce kwalifikacji zawodowych w branży turystycznej.

Zawód z certyfikatem!

Szkolenia zakończą się egzaminem zewnętrznym certyfikowanym przez ogólnopolskie instytucje branżowe.

Doradztwo zawodowe

Integralną częścią naszych szkoleń będą indywidualne oraz grupowe spotkania z doradcą zawodowym, których celem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działań i skierowanie na właściwe szkolenie.

Aż 90% dofinansowania!

Wszystkie szkolenia oferowane w ramach tego projektu są współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Regionalny).
Więcej informacji na stronie www.efs.gov.pl.

Oba projekty cechuje różnorodność i profesjonalizm. Spośród bogatego wachlarza szkoleń każdy będzie mógł wybrać kursy odpowiadające jego zainteresowaniom.

Dodatkowe informacje